Īvandes ūdenskritums
Latvijā ir ievērojami vairāk nekā 100 ūdenskritumu, no kuriem populārākie ir Kuldīgas rumba un Abavas rumba, kā arī "ūdenskritumiņu" - Lielvārdes Rumbiņa, Skanstinieku upītes augšējais ūdenskritums u.c. Taču netālu no Kuldīgas, Eiropas platākā ūdenskrituma, atrodas mūsu skaistākais - Īvandes ūdenskritums! Tā augstums ir ap 2 metriem, platums 9 - 11 metri. Viegli pieejams, to noteikti ir vērts apskatīt. Turpat netālu ir arī Valdātu rumba - 1,70 m augsts un 5 m plats ūdenskritums.
Vērtību pievienoja: Andis Faulbaums, laboratorijas inženieris, Jūrmala
Latvieša darba tikums
Darbs
Dzīves ritums
Bērnības atmiņas
Latvijas senvēsture
Daba, vide
Dabas bagātība – meža ogas
Saulgriežu un Jāņu svinēšana
Daba
Mežs
Skatīt pasauli niansēs
Ceļš uz mājām
Latvijas daba un tautas garīgās vērtības
Vasara
Latviešu tautas pasakas
Dzīvība visapkārt
Rīgas estētika
Neskartā daba Latvijā
Tilti pār Daugavu
Latvijas pļava un tās augu daudzveidība
20. gs Latvijas sieviete
Baltijas jūra
Sieviete kā mākslas darbs
Vēsturiskā mantojuma apzināšana un glabāšana
Latvijas daba
Draugi
Latvija ir gaiša un sirsnīga vieta Zemes virsū
Bērni, mazbērni, mazmazbērni
Tēlaina domāšana
Latvijas ainava
Tautas deja
Maize
Sēnes
Četri gadalaiki
Hokejisti
"Tilts uz nekurieni" nepabeigtajai Tukuma-Kuldīgas dzelceļa līnijai
Latviešu mūzika
Izglābts purva bruņurupucis
Jūras krasts
Latvijas cilvēki
Zelta rudens
Ģimene
Valoda
Šprotes eļļā
Sportisti un sporta līdzjutēji
Aizsargājamie mežu biotopi
Latvieši
Purva valdzinājums: ogas
Kā smaržo gaiss Latvijā
Kliņģeris
Bērni
Vēsturiskais mantojums
Latvieša emocijas
Dziedāšana
Preses brīvība
Avotu ūdens
Zeme
Kronis saulgriežos
Radošums
Latvijas priežu sili
Patiesie cilvēki