Ūdens
Latvija nav iedomājama bez plašās jūras piekrastes, ainaviskajām upēm un mirdzošajiem ezeriem – šie ūdeņi kopā veido būtisku stūrakmeni, kam bijusi izšķiroša nozīme mūsu tautas vēsturē un valsts izveidē.

Vienmēr esmu izjutusi ūdeni arī kā sev tuvāko dabas elementu, jo uzaugu dažādu ūdeņu – Baltezera, Lielupes un jūras krastos, tāpēc man ūdens asociējas arī ar mājām. Ūdenī var redzēt un izjust dabu un pasauli it kā no iekšpuses, jo, ūdenī esot, mēs ar to saplūstam kopā. Tajā pašā laikā ūdens kalpo arī par spoguli visam apkārt notiekošajam.
Man allaž šķitis saistoši vērot, pētīt un vēlāk arī atainot ūdens matēriju, augus un atspīdumus, kuri veidojas, apkārtējiem objektiem atspoguļojoties ūdens virsmā. Tā ir kā bezgalīga dabas spēle, kura norisinās, mijiedarbojoties ūdenim un gaismai. Ūdens paver arī ceļu uz plašāku pasauli gan tiešā, gan netiešā nozīmē.
Vērtību pievienoja: Ligita Puriņa, māksliniece, Simtgades loterijas dizaina “Ezers” autore
Mazie svētki
Ērglis
Baravikas
Latvijas pļavas
Darba tikums
Vakara gaisma mežā
Tautas radošums
Ieelpa bērnībā
Kāposta spēks
Saulaina diena
Latvijas bagātības
Mājas sirds
Latvijas daba
Spēka vieta
Līvu uguns spēks
Ķiršu koki
Piektais gadalaiks
Māla trauki
Mēness spēks
Kāpas
Bērnības atmiņas
Latvieša darba tikums
Darbs
Dzīves ritums
Paaudžu mantojums
Ideja
Dziesmu svētki
Brīvība
Mazpilsētas rāmais šarms
Iekšējā Latvijas sajūta
Saskatīt skaistumu ikdienišķās lietās
Radinieki
Nomoda sapņi
Izliekos, ka NEKO neredzu. Dzīvoju tālāk
Vietas sentiments
Torņakalns
Latvijas viensētas
Mēs visi esam mijiedarbībā
Tehnoloģijas mainās, bet zināšanas paliek
Ābeļziedu skaistums
Saules simbols
Latvijas sētas lepnums
Vecpilsēta
Zemes daudzslāņainā dabas bagātība
Latvijas daba
Latvijas cilvēki
Aizejoša laikmeta liecinieks
Gaismas dziedinošais pieskāriens
Graudi
Jūras krasts
Saglabāšana
Ūdensrozes
Radošais spēks kā brīnums
Latvijas senvēsture
Daba, vide
Dabas bagātība – meža ogas
Saulgriežu un Jāņu svinēšana
Daba
Mežs
Skatīt pasauli niansēs
Ceļš uz mājām
Latvijas daba un tautas garīgās vērtības
Vasara
Latviešu tautas pasakas
Dzīvība visapkārt
Rīgas estētika
Neskartā daba Latvijā
Tilti pār Daugavu
Latvijas pļava un tās augu daudzveidība
20. gs Latvijas sieviete
Baltijas jūra
Sieviete kā mākslas darbs
Vēsturiskā mantojuma apzināšana un glabāšana
Latvijas daba
Draugi
Latvija ir gaiša un sirsnīga vieta Zemes virsū
Bērni, mazbērni, mazmazbērni
Tēlaina domāšana
Latvijas ainava
Tautas deja
Maize
Sēnes
Četri gadalaiki
Hokejisti
"Tilts uz nekurieni" nepabeigtajai Tukuma-Kuldīgas dzelceļa līnijai
Latviešu mūzika
Izglābts purva bruņurupucis
Jūras krasts
Latvijas cilvēki
Zelta rudens
Ģimene
Valoda
Šprotes eļļā
Sportisti un sporta līdzjutēji
Aizsargājamie mežu biotopi
Latvieši
Purva valdzinājums: ogas
Kā smaržo gaiss Latvijā
Kliņģeris
Bērni
Vēsturiskais mantojums
Latvieša emocijas
Īvandes ūdenskritums
Dziedāšana
Preses brīvība
Avotu ūdens
Zeme
Kronis saulgriežos
Radošums
Latvijas priežu sili
Patiesie cilvēki