Daba, vide
Iesākumā darba ideja gleznā veidota tiecoties rādīt cilvēka brīvību un privilēģiju atrasties vidē, kas ir pamats mūsdienu sabiedrībai. Planēta, zemes lode, pati zeme, koki, atmosfēra, gaisma, taču rūpīgāk analizējot uzgleznoto vēstījumu, varam izdalīt arī konkrētākus attēlotos simbolus un mākslinieces paustās vērtības.
Latvijas vērtības skatu caur savu izpratni un gribu, un tās viennozīmīgi nevar būt valstiski nozīmīgas, jo ģenerētas caur šauru, bet tomēr eksistējošu skatu punktu. Punktu, kur es cenšos noliegt moderno, pašpietiekamo un patērējošo laikmetu. Punktu, kas iespējams mokās identitātes meklējumos un atsvešinātībā. Priekšplānā nostādīti cilvēki, taču tie parādās arī otrajā plānā, un tā kā valsti veido cilvēki, tad tā, manuprāt, nav iedomājama bez tiem, taču bez vides gan, diemžēl. Tādēļ lielāks uzsvars darbā, līdz ar to arī manās vērtībās, ir vides patstāvīgumam un eksistencei. Vide, kas tomēr vairāk tendēta uz saudzīgu attieksmi pret dabu, tās saglabāšanu. Daba kā vērtība jau izsenis ielikta latviešu tautas dziesmās un tā ir svarīgāka par cilvēka personiskajām vērtībām un vajadzībām.
Cilvēku grupa atrodas dabā, mijiedarbībā viens ar otru un mijiedarbībā ar dabu. Glezna stāsta par cilvēkveidīgajām būtnēm, kas darbojas, ja ne vienotā virzienā, tomēr noteiktā, vienotā vidē. Attieksme pret vidi – kas ļauj katram būt individuālam, tomēr piešķir pienākumu ievērot kādas normas, lai vide pastāvētu. Attieksmi veido paradumi, tradīcijas, kaut kas, kas vieno. Vai cilvēki viens otru savieno, savā attieksmē pret vidi?
Lai kā arī mainītos Latvija 100 gados, vai pasaule kopumā – ir jābūt kādam pamatam – ko godāt un nenoliegt. Man gribētos, ka šī vērtība būtu ģimene, bet tomēr es izjūtu lielas šaubas par to, ka tas tā ir. Un, ja tā vairs nav ģimene, kas mūsdienu sabiedrībā izvirzās pirmajā vietā, kas tad tas ir? Un, kurš tad iemāca cilvēkam attieksmi šodien?
Vērtību pievienoja: Līva Blumfelde, māksliniece, Simtgades loterijas dizaina "Radi, draugi, kaimiņi" autore
Mazie svētki
Ērglis
Baravikas
Latvijas pļavas
Darba tikums
Vakara gaisma mežā
Tautas radošums
Ieelpa bērnībā
Kāposta spēks
Saulaina diena
Latvijas bagātības
Mājas sirds
Latvijas daba
Spēka vieta
Līvu uguns spēks
Ķiršu koki
Piektais gadalaiks
Māla trauki
Mēness spēks
Kāpas
Bērnības atmiņas
Latvieša darba tikums
Darbs
Dzīves ritums
Paaudžu mantojums
Ideja
Dziesmu svētki
Brīvība
Mazpilsētas rāmais šarms
Iekšējā Latvijas sajūta
Saskatīt skaistumu ikdienišķās lietās
Radinieki
Nomoda sapņi
Izliekos, ka NEKO neredzu. Dzīvoju tālāk
Vietas sentiments
Torņakalns
Latvijas viensētas
Mēs visi esam mijiedarbībā
Tehnoloģijas mainās, bet zināšanas paliek
Ābeļziedu skaistums
Saules simbols
Latvijas sētas lepnums
Vecpilsēta
Ūdens
Zemes daudzslāņainā dabas bagātība
Latvijas daba
Latvijas cilvēki
Aizejoša laikmeta liecinieks
Gaismas dziedinošais pieskāriens
Graudi
Jūras krasts
Saglabāšana
Ūdensrozes
Radošais spēks kā brīnums
Latvijas senvēsture
Dabas bagātība – meža ogas
Saulgriežu un Jāņu svinēšana
Daba
Mežs
Skatīt pasauli niansēs
Ceļš uz mājām
Latvijas daba un tautas garīgās vērtības
Vasara
Latviešu tautas pasakas
Dzīvība visapkārt
Rīgas estētika
Neskartā daba Latvijā
Tilti pār Daugavu
Latvijas pļava un tās augu daudzveidība
20. gs Latvijas sieviete
Baltijas jūra
Sieviete kā mākslas darbs
Vēsturiskā mantojuma apzināšana un glabāšana
Latvijas daba
Draugi
Latvija ir gaiša un sirsnīga vieta Zemes virsū
Bērni, mazbērni, mazmazbērni
Tēlaina domāšana
Latvijas ainava
Tautas deja
Maize
Sēnes
Četri gadalaiki
Hokejisti
"Tilts uz nekurieni" nepabeigtajai Tukuma-Kuldīgas dzelceļa līnijai
Latviešu mūzika
Izglābts purva bruņurupucis
Jūras krasts
Latvijas cilvēki
Zelta rudens
Ģimene
Valoda
Šprotes eļļā
Sportisti un sporta līdzjutēji
Aizsargājamie mežu biotopi
Latvieši
Purva valdzinājums: ogas
Kā smaržo gaiss Latvijā
Kliņģeris
Bērni
Vēsturiskais mantojums
Latvieša emocijas
Īvandes ūdenskritums
Dziedāšana
Preses brīvība
Avotu ūdens
Zeme
Kronis saulgriežos
Radošums
Latvijas priežu sili
Patiesie cilvēki